بلاتوس ادوپرفیوم مردانه رد اسکوئر۱۰۰میل RED SQUARE EDP FOR MEN

نام فارسی برند: بلاتوس

نام انگلیسی برند: BELLATOUS

توضیحات برند:

۶۵۵,۵۰۰ تومان

  • اﯾﻦ ﻋﻄﺮ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮاری ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺷﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ اﺳﺖ.راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﺳﯿﺐ، آﻟﻮ، ﻟﯿﻤﻮ، ﺑﺮﮔﺎﻣﻮت

    راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: دارﭼﯿﻦ، ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ، ﭼﻮب ﻣﺎﻫﻮن

    راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: واﻧﯿﻞ، ﭼﻮب ﺻﻨﺪﻟﻒ وﺗﯿﻮر، ﭼﻮب زﯾﺘﻮن

    ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ : ﭼﻮﺑﯽ ادوﯾﻪ ای

موجود در انبار

شناسه محصول: 4007244 دسته: , , ,

توضیحات

RED SQUARE EDP FOR MEN BELLATOUS

فهرست