بلاتوس ادوپرفیوم زنانه کازان۱۰۰میل KAZAN EDP FOR WOMEN

نام فارسی برند: بلاتوس

نام انگلیسی برند: BELLATOUS

توضیحات برند:

۶۵۵,۵۰۰ تومان

  • ﮐﺎزان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.راﯾﺤﻪ‌ای زﻧﺎﻧﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮزمین‌های ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف، جنگل‌های ﺳﺮدﺳﯿﺮی، ﮔﻮزﻧﻬﺎ ، ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب ﮐﺎج و دﺷﺘ‌ﻬﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از رزﻣﺎری.

    راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﺧﯿﺎر، ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت، ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﯿﺎ

    راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: ﻣﻮﮔﻪ، ﺑﻨﻔﺸﻪ، ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ، ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ

    راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: ﮐﻬﺮﺑﺎ، ﮐﺎج، ﭼﻮب ﺻﻨﺪل

    ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ: ﮔﻠﯽ، ﻣﯿﻮه ای

موجود در انبار

شناسه محصول: 4007246 دسته: , , ,

توضیحات

KAZAN EDP FOR WOMEN BELLATOUS

توضیحات تکمیلی

حجم

کشور سازنده

ایران

فهرست