تری دی گونزبورگ

کشور: فرانسه
در سال 2012، تری اولین مجموعه عطر خود را با همکاری میشل آلمیراک معرفی کرد. هر عطر در گرس ساخته شد و نادر و گران‌بها بود. سه سال بعد، تری گسترۀ اکسپرت را عرضه کرد که هر یک محصولات کارایی دوگانه و چند منظوره‌ای با ترکیب فرمول و ابزاری برای کاربرد آن دارد. تری همیشه فشارهای زمانی را بر زنان مدرن تحمیل کرده است که بین نقش‌های متعددشان در زندگی متغیر است، بنابراین این مجموعۀ حرفه‌ای را ساخت که استفاده از آن آسان است. در سپتامبر 2017، گسترۀ اکسپرت گسترش یافت و راحتی بیشتری را برای زنان بسیار فعال فراهم کند.

هیچ محصولی یافت نشد.

فهرست