تاریخچه:

شعبه سوم فروشگاه های ژانسه از سال ۱۳۹۶ آغاز بکار نموده است. ارائه برندهای لوکس و خاص در زمینه محصولات عطری و آرایشی وجه تمایز این شعبه با شعبه های دیگر است.

اطلاعات:

آدرس: اصفهان، مرداویج، خیابان آزادی، روبروی پارک

تلفن: ۳۶۶۹۴۶۷۳-۰۳۱

فکس: ۳۶۶۹۴۶۷۲-۰۳۱

ساعت کار: صبح: ۱۳:۳۰ – ۹:۳۰، عصر: ۲۳ – ۱۷

برندهای ژانسه شعبه مرداویج:

برندهای اختصاصی عطر:  Ramon Monegal, Mauboussin

برندهای آرایشی: MARDINI

فهرست