مشاهده همه 5 نتیجه

برند بلاتوس
برند ایرانی بلاتوس در سال 2018 میلادی تاسیس شد و در همان سال نخستین کلکسیون عطری خود را در قالب پنج عطر خاص تولید و روانه بازار عطر کرد. ایده اصلی خلق این برند از فرهنگ روس ها و کشور روسیه الهام گرفته شده است. روسیه، پهناور ترین کشور دنیا، سرزمینی سردسیری به پهنای اقیانوس آرام تا اقیانوس منجمد شمالی که از دریای خزر تا دریای بالتیک امتداد یافته است. سرزمین شعر، ادبیات و هنر با جاذبه های گردشگری متنوع و بی نظیر از شهرهای تاریخی و روستاهای زیبا تا میراث هنری و فرهنگی و طبیعتی منحصر به فرد.
ایده خلق عطرهای بلاتوس
عطرهای بلاتوس با الهام از فرهنگ غنی کشور روسیه و جاذبه های دیدنی این سرزمین پهناور با ناب ترین مواد اولیه و بالاترین خلوص خلق شده اند و هر عطر ما را در جریان سفری خیالی به نقطه ای از این سرزمین پهناور دعوت می کند. بلاتوس حاصل تلاش تولیدکنندگان مجرب ایرانی و بهره گیری از ترکیباتی بسیار جذاب و مرغوب است که در کنار فاکتور بسیار مهم و تاثیر گذار قیمت، توانسته است در مدت زمانی اندک تمامی توجهات را به خود معطوف سازد.

بلاتوس

بلاتوس ادوپرفیوم زنانه باسیل۱۰۰میل BASIL EDP FOR WOMEN

۶۵۵,۵۰۰ تومان
  • این عطر با الهام از کلیسای سنت باسیل طراحی شده است.راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﮔﻞ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ، ﻟﯿﺘﭽﯽ، ﻟﯿﻤﻮ راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ، ﯾﺎس، رز، ﻓﻠﻔﻞ ﺻﻮرﺗﯽ راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: وﺗﯿﻮر، ﻧﻌﻨﺎع ﻫﻨﺪی، ﭼﻮب ﺳرو ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ: ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﻠﯽ، ﻣﺸﮑﯽ

بلاتوس ادوپرفیوم مردانه اسنشن۱۰۰میل ASCENSION EDP FOR MEN

۶۵۵,۵۰۰ تومان
  • ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﻨﺸﻦ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: زﻧﺒﻖ، ﯾﺎس راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: ﺑﻨﻔﺸﻪ، ﻧﺖ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: ﮐﻬﺮﺑﺎ، ﻣﺸﮏ ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ: ﭼﻮﺑﯽ

بلاتوس ادوپرفیوم زنانه کازان۱۰۰میل KAZAN EDP FOR WOMEN

۶۵۵,۵۰۰ تومان
  • ﮐﺎزان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.راﯾﺤﻪ‌ای زﻧﺎﻧﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮزمین‌های ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف، جنگل‌های ﺳﺮدﺳﯿﺮی، ﮔﻮزﻧﻬﺎ ، ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب ﮐﺎج و دﺷﺘ‌ﻬﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از رزﻣﺎری. راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﺧﯿﺎر، ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت، ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﯿﺎ راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: ﻣﻮﮔﻪ، ﺑﻨﻔﺸﻪ، ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ، ﺳﯿﺐ ﺳﺒﺰ راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: ﮐﻬﺮﺑﺎ، ﮐﺎج، ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ: ﮔﻠﯽ، ﻣﯿﻮه ای

بلاتوس ادوپرفیوم مردانه هرمیتاژ۱۰۰میل HERMITAGE EDP FOR MEN

۶۵۵,۵۰۰ تومان
  • ﻋﻄﺮ ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﺮﻣﯿﺘﺎژ ادای اﺣﺘﺮاﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﻫﻨﺮی از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎب و ﻏﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی راﯾﺤﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﻓﻠﻔﻞ ﺻﻮرﺗﯽ، ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت، ﻧﻌﻨﺎع، ﻟﯿﻤﻮ راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﯾﺎس، ﺟﻮز راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: ﺑﺨﻮر، وﺗﯿﻮر، ﻧﻌﻨﺎع ﻫﻨﺪی، ﻣﺸﮏ ﺳﻔﯿﺪ، ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ : ﭼﻮﺑﯽ، آروﻣﺎﺗﯿﮏ

بلاتوس ادوپرفیوم مردانه رد اسکوئر۱۰۰میل RED SQUARE EDP FOR MEN

۶۵۵,۵۰۰ تومان
  • اﯾﻦ ﻋﻄﺮ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮاری ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺷﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ اﺳﺖ.راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﺳﯿﺐ، آﻟﻮ، ﻟﯿﻤﻮ، ﺑﺮﮔﺎﻣﻮت راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: دارﭼﯿﻦ، ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ، ﭼﻮب ﻣﺎﻫﻮن راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: واﻧﯿﻞ، ﭼﻮب ﺻﻨﺪﻟﻒ وﺗﯿﻮر، ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ : ﭼﻮﺑﯽ ادوﯾﻪ ای
سبد خرید
ورود به سایت

یا

هنوز حساب کاربری ندارید ؟

ایجاد حساب کاربری
دسته بندی محصولات
خدمات پشتیبانی

ارزش اعلام شده کالا از تاریخ فعلی معتبر می باشد
گزارش اشکال
پشتیبانی