عطرهایی که شما را خوشحال می کند

مقالات

از لحاظ علمی ثابت شده برخی از عطرها و روایح، افراد را خوشحال می کند.
یک گروه از دانشمندان طی یک بررسی نشان دادند که روایح و ارتباط آنها با تغییر خلق و خوی واقعیت دارد، که از آن به عنوان نقشه برداری از خلق و خوی نام برده اند.
طی این تحقیق و در واقع نقشه برداری از خلق و خوی، روایح مرکبات و وانیل به گروهی داده شد و از آنها خواسته شد احساس خود را از استشمام این دو رایحه اعلام کنند که نتیجه آن این بود که رایحه مرکبات، احساس خوشحالی و انرژی در آنها به وجود می آورد و رایحه وانیل حس لذت همراه با آرامش در آنها ایجاد می کرد.
هنگامی که خلق و خوی بهتری دارید، مغزتان خاطرات شیرین تری را به شما یادآوری میکند که متناسب با احساسات شما در آن لحظات است.

فهرست